Služby

Realizácie Satelitných systémov

Realizácie satelitných systémov s distribúciou signálu cez pasívnu optickú sieť (možnosť prenosu signálu na vzdialenosť niekoľko km bez straty kvality)

Návrh a realizácia systémov pre príjem satelitného televízneho signálu pre domácnosti, firmy a bytové domy.

Realizácie multiroom riešení v domácnosti s možnosťou nahrávania na centrálny sieťový disk

Oprava, diagnostika

Oprava existujúcich satelitných antén a rozvodov

Výmena paraboly resp. LNB

Zameranie paraboly

Oprava a výmena koaxiálnej kabeláže

Diagnostika a oprava satelitných settop boxov

Programovanie linuxových satelitných prijímačov (Vuplus, Dreambox, etc)