Služby

Pre domácnosti

 • Inštalácia optických rozvodov v domácnosti
 • Opravy a prekládky optických prípojok a optických zásuviek
 • Predaj materiálu na realizáciu optických sietí (Patch káble, prevodníky SFP, pigtaily etc.)

Pre firmy

 • Návrh optických LAN sietí
 • Prepojenie pobočkovej siete pomocou virtuálnych LAN sietí
 • Inštalácia trubičkových rozvodov a zafukovanie optických káblov
 • Inštalácie optických rozvádzačov
 • Zváranie optických káblov

Pre developerské projekty

 • Projekcia optických sietí
 • Komplexný inžiniering na kľúč (územné konania)
 • Realizácie rezidenčných projektov FTTH (Fiber to the home)
 • Opravy existujúcich káblových rozvodov pri porušení počas stavebných prác