Služby

  • Výstavba optických sietí
  • Opravy optických káblových trás
  • Komplexný inžiniering v oblastí líniových sietí
  • Zafukovanie optických vláknových zväzkov
  • Zafukovanie Mikrokáblov a Minikáblov (komplexná technologická výbava)
  • Bezdrôtové a optické pripojenie do siete internet pre firmy a živnostníkov
  • Symetrické pripojenie do siete (rýchlosť odosielania a prijímania dát rovnakou rýchlosťou)
  • Produkty šité na mieru (vysoký upload pre prístup ku kamerovému systému etc.)
  • Možnosť prenájmu pevnej verejnej IPV4 adresy